Kartoitukset

Suuntaa antava kosteusmittaus tehdään pintakosteudenosoittimella, minkä jälkeen tarkempi rakenteiden kosteusmittaus suoritetaan rakennekosteusmittareilla rakenteisiin porattavien reikien kautta.

Kosteusmittausten suorittaminen sekä mittaustulosten tulkinta vesivahingoittuneessa kohteessa sekä rakennustyömaan vaihtelevissa olosuhteissa vaativat ammattitaitoa.

Kosteuskartoituksessa selvitetään vesivahingon yhteydessä kosteuden levinneisyys, kosteuden aiheuttaja sekä aiheutuneet vahingot. Myös mahdollinen putkivuoto paikallistetaan.

Ammattilaisen suorittama kosteusmittaus toimii vesivahingon kuivaus- ja korjaustyön perustana. Kosteuskartoitusraporttimme toimitetaan myös vakuutusyhtiöille korvauspäätöksen tueksi.

Käytämme kaikessa työssämme ajanmukaisia mittalaitteita, jotka takaavat työmme tarkkuuden.

Kaikki kosteuskartoittajamme ovat suorittaneet PKM-tutkinnon tai VTT:n sertfiointi (pätevöitynyt kosteudenmittaaja).