Purkutyöt

Kartoituksen jälkeen ennen varsinaista kuivausta on suoritettava purkutoimet. Kastuneiden rakenteiden tiiviit pintamateriaalit poistetaan (pinnoitteet, tasoitteet, liimat). Kevyet rakenteet, kuten levyseinät, on yleensä järkevämpää purkaa kastuneilta osin kuin kuivata. Myös kaikki mikrobivaurioituneet rakenteet tulee aina poistaa purkutöiden yhteydessä.

Purkutöihin ryhdyttäessä tulee aina huomioida, että kyseessä on kosteusvaurioituneen rakenteen purkutyö, joka tulee suorittaa aina suljetussa tilassa, alipaineistettuna (RaTu 82-0383). Näin ehkäistään pölyn sekä mikrobien leviäminen ympäröiviin tiloihin.